Expertises Secteurs

Share

25.09.2020

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen

Tijdens de jaarlijkse studiedag “Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen”, georganiseerd door By Experts, van donderdag 24 september 2020 zullen talrijke sprekers u in één dag voorzien van een update van de recente ontwikkelingen op gebied van Ruimtelijke Ordening in beleid, regelgeving en rechtspraak.

Mr. Yves Loix, omgevingsdeskundige van GSJ advocaten, zal er de impact van niet verordenende plannen op de vergunningsverlening belichten. Regelmatig zien we dat (lokale) overheden projectstudies, adviezen e.d. laten meewegen bij de beslissing of een vergunning al dan niet verleend wordt. De vraag stelt zich of dit kan en onder welke voorwaarden. In één uur bespreekt Mr. Loix deze niet verordenende plannen vanuit juridisch perspectief.

Détails du séminaire

Aanvang/einde

25.09.2020 09:00 – 25.09.2020 15:45

Locatie

Brussel