Expertises Secteurs

Share

30.09.2021

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen

Tijdens de jaarlijkse studiedag “Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen”, georganiseerd door By Experts, van donderdag 30 september 2021 zullen talrijke sprekers u in één dag volledig op de hoogte brengen van alle recente ontwikkelingen op gebied van ruimtelijke ordening in beleid, regelgeving en rechtspraak.

Mr. Yves Loix, omgevingsdeskundige van GSJ advocaten, zal twee prikkelende juridische onderwerpen bespreken die nauw aansluiten bij uw dagelijkse praktijk. In het eerste deel zal hij ingaan op de ‘verwerving van functies’. In bestemmingsplannen worden vaak ‘woongebieden’,  ‘winkelbestemmingen’ of andere bestemmingen aangeduid. In de praktijk zijn functies vaak met elkaar verweven zonder dat daar toereikende regelgeving voor bestaat. Deze situatie brengt de nodige juridische uitdagingen met zich mee. Welke dit zijn en hoe hiermee om te gaan, hoort u tijdens dit uur.

Het andere hot topic dat hij zal behandelen is ‘het maken van afspraken met de overheid’. Hoe ver kunt u hierin gaan? Is er een probleem als een ontwikkelaar spreekt met schepenen? Waar loopt de dunne lijn tussen hetgeen dat is toegestaan en hetgeen dan niet mag?

Meer info en inschrijven via deze link.

Détails du séminaire

Aanvang/einde

30.09.2021 09:00 – 30.09.2021 15:45

Locatie

Brussel