Expertises Secteurs

Share

24.07.2018

Benoeming lid-deskundige Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering – B.S. 23 juli 2018

Met trots maakt ons kantoor bekend dat Jo Van Lommel op 6 juli 2018 door de Vlaamse Regering, en dit op voorstel van minister Joke Schauvliege, werd benoemd tot lid-deskundige bij de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering.

De Raad is een orgaan van actief bestuur en verleent adviezen.  Deze adviezen hebben o.m. betrekking op de herstelmaatregel uitgaande van de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester, de bestuurlijke herstelmaatregel in graad van beroep en opeisbare dwangsomschulden. Daarnaast is de Raad eveneens belast met vrijwillige en gerechtelijke bemiddeling zoals omschreven in art. 6.3.12/2 VCRO. 

Mr. Van Lommel zal vanaf 1 augustus aanstaande officieel deel uitmaken van deze Raad.