Expertises Secteurs

Share

06.12.2021

GSJ legt uit: Bestuurdersaansprakelijkheid in verenigingen

Bij de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd het hoofdstuk van de bestuurdersaansprakelijkheid herbekeken. Eén van de meest opvallende vernieuwingen bestaat uit de uitbreiding van bestuurdersaansprakelijkheid van bestuurders in verenigingen.

Maar hoe zit dat nu precies? Wie van de studentenvereniging of tennisclub kan aansprakelijk worden gesteld en voor welke fout?

Sirine Ben Messaoud, advocaat in de vakgroep Ondernemingsrecht, bespreekt in bovenstaande video de bestuurdersaansprakelijkheid in verenigingen.

INFORMATIONS CONNEXES