Expertises Secteurs

Share

25.03.2021

Hervorming van de erf- en schenkbelasting

Het ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de tariefverlaging voor non-profitlegaten en non-profitschenkingen en de invoering van de vriendenerfenis werd vorige week in het Vlaams Parlement aangenomen.

Ingevolge deze decreetwijziging worden vanaf 1 juli 2021 enkele belangrijke wijzigingen aan de erfbelasting en de schenkbelasting doorgevoerd.

Een bevoordeling van vrienden of verre familie via het (omgekeerd) duo-legaat (waarbij zij netto een bedrag uit de nalatenschap ontvangen en een goed doel de erfbelasting voor haar rekening neemt) wordt fiscaal niet langer interessant; deze techniek zal hierdoor in onbruik geraken, hoewel zij (dus) niet wordt afgeschaft.

Om het (verwacht) verlies van inkomsten bij goede doelen te ‘compenseren’ en om bepaalde vrienden of verre familie toch op een fiscaal voordelige(re) manier te kunnen bevoordelen, worden eveneens volgende maatregelen (op)genomen.

Het tarief voor legaten en schenkingen aan goede doelen wordt verlaagd naar 0%. Opgelet, deze tariefverlaging zal niet gelden voor legaten en schenkingen aan beroepsverenigingen en private stichtingen. Zij zullen  onderworpen blijven aan de bestaande tarieven van 8,5% erfbelasting en 5,5% schenkbelasting.

De ‘vriendenerfenis’ wordt ingevoerd. Deze wijziging zal toelaten een bedrag van (in totaal) 15.000 EUR na te laten aan één of meerdere personen (vrienden of verre familie) tegen het laagste tarief van 3% (in plaats van 25%).

Deze wijzigingen zijn van toepassing op overlijdens vanaf 1 juli 2021 voor wat de erfbelasting betreft en op schenkingen vanaf die datum voor wat de schenkbelasting betreft. Er wordt niet in een overgangsmaatregel voorzien.

Wie een testament heeft opgemaakt met een duo-legaat, laat best voordien nakijken of dit testament nog steeds aan zijn of haar wensen voldoet.

Bij vragen hierover kan u steeds terecht bij onze collega’s van de vakgroep personen-en familierecht en familiaal vermogensrecht.