Expertises Secteurs

Share

14.03.2022

Leerstoelen AHLEC en ALLIC

In 2013 en 2014 werden aan de Universiteit Antwerpen Faculteit Rechten de leerstoelen Antwerp Liability Law and Insurance Chair (ALLIC) en Antwerp Health Law and Ethics Chair (AHLEC) in het leven geroepen.

Het doel van deze leerstoelen is drievoudig. Ze stimuleren kwaliteitsvol en kritisch onderzoek via o.m. doctoraten, publicaties en adviezen, bieden via een postacademische vorming (PAVO) onderwijs aan voor enerzijds de verzekeringssector, advocaten, magistraten, overheid, studenten en anderzijds artsen, apothekers, verpleegkundigen, paramedici, stafleden, directieleden en ziekenhuisjuristen. Tot slot zetten ze in op dienstverlening via congressen, studieavonden en expert seminars om zo als een academisch platform te fungeren voor interdisciplinaire discussies over onderwerpen uit het aansprakelijkheids-, verzekerings-, gezondheidsrecht en -ethiek. Dit alles onder de bezielende leiding van respectievelijk prof. dr. Thierry Vansweevelt en prof. dr. Britt Weyts, beide hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen.

Als advocatenkantoor met diepe wortels in de Antwerpse regio dragen wij beide leerstoelen van in het prille begin een warm hart toe: als sponsor zijn we fier beide leerstoelen te kunnen steunen; mr. Gert Geerts en mr. Johan Bally, advocaat-vennoten van onze vakgroep Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Strafrecht zijn ook enthousiast lid van de stuurgroep van beide leerstoelen, en - ons motto “Gedeelde kennis is dubbele kennis” indachtig - fungeren zij ook graag als gastdocenten binnen ALLIC.

Op die manier trachten wij als kantoor bij te dragen aan hoogwaardig academisch onderzoek en onderwijs in onze stad in de sectoren waarin wij als kantoor ook dagelijks actief zijn.