Expertises Secteurs

Share

18.10.2018

Omgevingsvergunning fundamenten: VCRO

De invoering van het Omgevingsvergunningsdecreet leverde een geheel nieuwe vergunningsprocedure op. Evenwel blijft ook de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bestaan.

Op 22 oktober 2018 organiseert Escala een studiedag waarbij dieper ingegaan zal worden op de VCRO, specifiek wat de vergunningverlening betreft.

Mr. Nele Ansoms van ons kantoor, uitermate gespecialiseerd in het Omgevingsrecht en meer bepaald in Ruimtelijke Ordening, maakt u graag wegwijs in de regelgeving omtrent de ruimtelijke ordening. Tevens geeft zij zeer concrete tips en tricks hoe om te gaan met dit decreet in de vergunningverlening.

De opleiding zal doorgaan op maandag 22 oktober van 9.30 uur tot 16.30 uur in Provincie Antwerpen Kamp C in Westerlo.

Meer informatie vindt u hier. Inschrijven voor deze studiedag is nog steeds mogelijk.

Graag tot 22 oktober!