Expertises Secteurs

Share

08.03.2021

Principieel akkoord Vlaamse regering: tot en met 31 maart 2022 geen omgevingsvergunning vereist voor de plaatsing van niet overdekte en overdekte terrassen

Teneinde de horeca voldoende ruimte te bieden bij de heropening op 1 mei 2021, werd door de Vlaamse Regering besloten om onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van omgevingsvergunning te verlenen voor de plaatsing van overdekte en niet overdekte terrassen. Op deze manier zal de horeca voldoende kunnen inspelen op de verschillende protocollen dewelke gepaard zullen gaan met de geplande heropening. Voorlopig betreft de beslissing van de Vlaamse Regering een principiële beslissing. Na positief advies van de Raad van State zal het besluit worden gepubliceerd. De definitieve inwerkingtreding vindt vervolgens plaats op de 10de dag na publicatie.

Mits men van voormelde vrijstelling wenst te genieten, dienen aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

  • De terrasconstructie dient volledig te worden geplaatst binnen een straal van dertig meter van het hoofdgebouw van de horecazaak;
  • Er worden geen bijkomende verhardingen aangelegd, met uitzondering van de terrasconstructie en de strikt noodzakelijke toegang tot de terrasconstructie;
  • De plaatsing mag niet gepaard gaan met ontbossing, wijziging vegetatie of kleine landschapselementen, aanmerkelijke reliëfwijziging of een wijziging van de waterlichamen.

Daarenboven dient nog steeds rekening te worden gehouden met de geldende regelgeving voor terrassen in een beschermde erfgoedcontext en de reglementen van de gemeenten inzake de inname van het openbaar domein. Voormelde regelgeving zal ondanks de vrijstelling nog steeds moeten worden gerespecteerd.