Expertises Secteurs

Share

20.03.2019

Vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen

Op 19 maart 2019 werd het ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De provincie Antwerpen is na Limburg de tweede van de vijf provincies waarvan de inventaris van het bouwkundig erfgoed volgens de nieuwe procedures in het Onroerenderfgoeddecreet is vastgesteld.

Aan dat ministerieel besluit ging een grootschalig openbaar onderzoek vooraf. Tijdens het openbaar onderzoek werden 229 bezwaarschriften ingediend. De behandeling van de bezwaren gaf aanleiding tot de volgende aanpassingen:

  • 33 panden werden bijkomend uit het vaststellingsdossier geschrapt, omdat bleek dat deze gesloopt of ingrijpend verbouwd waren;
  • 80 fiches kregen een aangepaste afbakening op het plan;
  • 47 objecten werden vastgesteld met aangepaste erfgoedkenmerken;
  • 56 objecten werden vastgesteld met een aangepaste beschrijving;
  • 30 objecten werden vastgesteld met een aangepaste benaming.

Op de besluitendatabank kan het volledig dossier worden geraadpleegd (link: https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/14618). Naast het ministerieel besluit kan u daar het digitale plan met alle vastgestelde aanduidingsobjecten, de lijsten met erfgoed dat niet langer is vastgesteld alsook de behandeling van het advies van de Vlaamse Commissie voor Onroerend Erfgoed en van de bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek werden ingediend, raadplegen.

De rechtsgevolgen van het ministerieel besluit worden van kracht op 29 maart 2019.

Het ministerieel besluit kan worden aangevochten bij de Raad van State binnen een termijn van 60 dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Voor vragen hieromtrent of over de concrete impact op uw eigendom kan u terecht bij de leden van de vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht.