Expertises Sectoren

Delen

19.02.2019

Het UBO-register: deadline voor registratie uitgesteld naar 30 september 2019

Op 13 februari 2019 heeft de Federale Overheidsdienst voor Financiën aangekondigd dat de deadline voor de registratie in het UBO-register wordt uitgesteld van 31 maart 2019 naar 30 september 2019.

De Minister van Financiën heeft op zijn website toegegeven dat er teveel onduidelijkheid bestaat voor ondernemingen inzake de reikwijdte van de registratieplicht. Daarnaast is het UBO-register ook op technisch gebied nog niet op punt om de uiteindelijk begunstigden (UBO’s) van alle Belgische ondernemingen te kunnen registreren.

Dit UBO-register zal een groot aantal gegevens bevatten over uiteindelijk begunstigden van alle Belgische ondernemingen. Het register zal niet enkel toegankelijk zijn voor bevoegde overheden, maar zal onder bepaalde voorwaarden ook door iedere burger geraadpleegd kunnen worden.

Volgens de minister zullen er nieuwe FAQ en handleidingen gepubliceerd worden in de loop van deze maand. Ook zal er een applicatie geïntroduceerd worden voor gemandateerden die UBO informatie registreren in naam en voor rekening van de ondernemingen.