Expertises Sectoren

Delen

17.10.2018

Auteursrechten op meubelen: de stijl moet overstegen worden

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, oordeelde op 16 oktober 2018 dat meubelstukken die zich louter inschrijven in een actueel gangbare stijl, zonder deze concrete stijl te overschrijden, niet voor auteursrechtelijke bescherming vatbaar zijn.

De rechtbank oordeelde dat in casu de ontwerper van de betrokken meubelstukken een strak industrieel uitzicht nastreefde, door zwarte metalen elementen te combineren met materialen zoals hout, stof of leder.

Het voorhanden zijn van een stijl waarbinnen de meubelstukken zich situeren, neemt volgens de rechter niet weg dat een auteursrechtelijke bescherming mogelijk blijft. Vereist is dan echter wel dat de algemene vormgeving – lees stijl of trend – wordt overstegen in die zin dat de maker eigen en creatieve keuzes maakte die diens creatieve vaardigheid weerspiegelen.

Beschermbaar zijn dan niet de stijl an sich maar de concrete vormelementen of de combinatie van de elementen waarin de maker originaliteit legt.

In casu vertonen de meubelstukken waarbij metalen elementen gecombineerd worden met hout, stof of leder geen concrete vormgevingselementen of een combinatie daarvan, in die zin dat de stijl wordt overschreden en sprake is van een eigen creativiteit waardoor een persoonlijkheid wordt uitgedrukt. De actuele trend in de sector van de meubelstukken is immers de combinatie van donker metaal met materialen zoals hout, stof of leder – aldus de rechter.

De specifieke combinatie van materialen die in casu voorhanden was, behoort naar het oordeel van de rechtbank tot de stijl die een strakke, minimalistische industriële uitstraling betracht. Deze specifieke combinatie is om die reden geen vrucht van eigen creatieve vaardigheid en komt bijgevolg niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming.