Expertises Sectoren

Delen

01.07.2019

Centralisatie beslagzaken te Antwerpen

Vanaf 1 juli 2019 zullen in de afdelingen Mechelen en Turnhout van de rechtbank van eerste aanleg geen beslagzaken meer behandeld worden.

Alles wordt gecentraliseerd te Antwerpen, met één uitzondering: de verzoeningspogingen in het kader van het hypothecair krediet conform artikel VII.147/24 Wetboek Economisch Recht (oud artikel 59 Wet Hypothecair Krediet). Die zullen desgevallend wél nog behandeld worden te Mechelen en Turnhout.

Met de wijziging van het “zaakverdelingsreglement”, dat dus in werking treedt op 1 juli 2019, streeft de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement Antwerpen naar een betere dienstverlening, een grotere efficiëntie en een hogere kwaliteit inzake de behandeling van beslagzaken.

Concreet betekent dit

I.   voor de reeds ingeleide zaken: deze blijven in de afdeling waar ze zijn ingeleid en worden daar verder afgewerkt,

    • met één uitzondering: de zaken die vóór 1 juli 2019 zijn ingeleid, maar wegens hoogdringendheid  al tijdens de gerechtelijke vakantie moeten worden behandeld. Deze zaken zullen de facto (en om organisatorische redenen) in Antwerpen worden behandeld;

 II.   voor de neerlegging van verzoekschriften: verzoekschriften mogen nog worden neergelegd ter griffie van Turnhout en Mechelen, maar bij voorkeur toch meteen al in Antwerpen, waar ze worden ingeschreven op de rol;

III.   voor de dagvaardingen: die dienen vanaf 1 juli 2019 steeds voor de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen te gebeuren.

Voor vragen hieromtrent kan u zich wenden tot Mr. Bart Jacqmain en Mr. Charlotte Donck van de vakgroep Ondernemingsrecht, aanspreekpunten voor wat betreft deze materie.