Expertises Sectoren

Bart Jacqmain

vennoot

Bart Jacqmain studeerde met onderscheiding af aan de Universiteit Antwerpen in 1991 en vatte meteen nadien zijn stage aan.

Tot 1999 hield hij kantoor met mr. Christian Jacqmain en in september van dat jaar zochten zij aansluiting bij een groter geheel, GSJ.

Hij sloot aan bij de vakgroep van het Ondernemingsrecht. Vanuit zijn dagelijkse praktijk is hij bijzonder vertrouwd met het bank- en kredietrecht en het financieel recht. Hij staat ondernemingen bij, waaronder financiële instellingen, zowel ten aanzien van hun cliënteel als ten aanzien van hun al dan niet zelfstandige medewerkers en/of handelsagenten.

Daarnaast heeft hij een uitgesproken ervaring in het insolventierecht en het beslagrecht.

Expertises

Vakgroepen