Expertises Sectoren

Delen

11.05.2022

GSJ legt uit: Nieuwe attentieplicht in vergunningsprocedures

Zal u in de toekomst nog een rechterlijk beroep kunnen instellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen een omgevingsvergunning voor een bouwproject? 

Geen paniek, dit blijft mogelijk, maar de lat is recent toch wat hoger gelegd. En zoals dat dan gaat, is een gewaarschuwd persoon er twee waard. 

Pieter-Jan Van de Weyer, advocaat binnen onze vakgroep Bestuurs- en omgevingsrecht, licht in bovenstaande video de nieuwe attentieplicht in vergunningsprocedures toe.