Expertises Sectoren

Delen

19.03.2020

Impact COVID-19 op het Omgevingsrecht

In navolging van het nooddecreet dat op 18 maart 2020 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd, kan de Vlaamse Regering regels uitwerken om procedureverplichtingen aan te passen en dwingende termijnen te verlengen of op te schorten. Er zou erg snel (mogelijk vandaag reeds), een uitvoeringsbesluit volgen dat alle procedurele verplichtingen in het Omgevingsrecht met (vermoedelijk) 60 opeenvolgende dagen zou bevriezen. Concreet zullen er dan tijdelijk geen adviezen worden ingewonnen, geen openbare onderzoeken worden georganiseerd, en zouden alle vervaltermijnen verlengd worden. 

Als advocatenkantoor, één van de bij het Ministerieel besluit van 18/3/20 vermelde essentiële beroepen, blijven wij uiteraard bereikbaar en voorzien we de nodige dienstverlening voor onze cliënten.

Voor vragen over deze materie kan u steeds terecht bij onze vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht.