Expertises Sectoren

Delen

26.03.2020

Nieuwsflash: De "Corona–hinderpremie", premie op aanvraag en dit uiterlijk 5 mei 2020

De Corona–hinderpremie is één van de steunmaatregelen uitgevaardigd om de economische gevolgen van de maatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan.

De Vlaamse overheid wenst met deze steunmaatregel de ondernemingen te helpen die verplicht zijn om hun (fysieke) vestiging tot en met 5 april 2020 te sluiten als gevolg van de federale richtlijnen.

De getroffen ondernemers kunnen een éénmalige premie bekomen van 4000 euro. Indien de sluitingsperiode wordt verlengd tot na 5 april 2020 kan de onderneming een bijkomende premie van 160 euro ontvangen per sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag.

Het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen stuurde op 26 maart 2020 per e-mail rond hoe de  "Corona–hinderpremie" moet worden aangevraagd.

Inderdaad, « moet worden aangevraagd ». De Corona–hinderpremie is geen automatisch verworven recht. Elke ondernemer die aanspraak maakt op de premie moet deze aanvragen.

Het Agentschap maakte bekend dat de aanvragen vanaf 27 maart 2020 kunnen worden ingediend via deze webpagina

De aanvragen dienen uiterlijk op 5 mei 2020 te worden ingediend. Verlies deze deadline niet uit het oog. Een gewaarschuwd ondernemer …