Expertises Sectoren

Delen

02.08.2023

Ontwikkelingen stikstofdossier

Het zijn bewogen weken in het heikele stikstofdossier. Onze vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht volgt de ontwikkelingen op de voet op en zet hieronder de belangrijkste gebeurtenissen voor u op een rijtje.

Het op 10 maart 2023 vastgestelde stikstofplan of de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) omvat een hele reeks maatregelen om de uitstoot van stikstof en de schadelijke impact ervan op mens en milieu sterk te verminderen. De PAS bevat o.a. de doelstelling om tegen 2030 de omvang van de varkensstapel met 30% te verminderen. Deze ministeriële instructie verspreidde Vlaamse minister Zuhal Demir op 17 juli en vraagt om die beleidsdoelstelling strikt toe te passen bij de voorbereiding en advisering van vergunningsbeslissingen.

Op 19 juli lanceerde het Departement Omgeving daarnaast als onderdeel van haar stikstofbeleid een nieuwe openbare aanbesteding voor de opmaak van een milieu-effectenonderzoek (MER). 

Enkele dagen later veroorzaakte de vernietiging van een vergunning ophef binnen de Antwerpse industrie en Vlaamse politiek. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde op 20 juli 2023 de omgevingsvergunning voor ethaankraker Project ONE, die het chemiebedrijf Ineos wil bouwen in de Antwerpse haven. Tegen het project was al langer protest omwille van de stikstofuitstoot en klimaatimpact, maar de vergunning werd vorig jaar toch goedgekeurd door Zuhal Demir o.m. omdat de stikstofuitstoot van de ethaankraker onder de stikstofnorm bleef die ze zelf vastgelegd had in een ministeriële instructie. Volgens de Raad van Vergunningsbetwistingen heeft de Vlaamse regering onvoldoende onderzocht dat deze stikstofuitstoot geen risico vormt voor het nabijgelegen beschermde natuurgebied "Brabantse Wal”. De werken van dit miljardenproject werden meteen stilgelegd.

Als gevolg van deze uitspraak werd eind juli de ministeriële instructie voor de beoordeling van stikstofuitstoot bij vergunningsaanvragen ingetrokken. De ministeriële instructie voor de doelstelling om de varkensstapel met 30% te verminderen, blijft van toepassing.

De Vlaamse regering zoekt ondertussen een uitweg uit de stikstofimpasse. We volgen het verder voor u op. Indien u in tussentijd vragen heeft, twijfel niet om onze vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht te contacteren.