Expertises Sectoren

Delen

12.06.2020

Overeenkomsten Vlabotex vzw

Vandaag, 12 juni 2020, keurde de Vlaamse Regering, na het advies van de Raad van State, definitief een besluit goed waardoor een saneringsplichtige t.e.m. 30 april 2024 met Vlabotex vzw een overeenkomst kan sluiten tot overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of -sanering. Het besluit voorziet in een nieuwe aanmeldingsperiode en de gelegenheid om een overeenkomst met deze vzw te sluiten voor overdracht van de saneringsplicht.