Expertises Sectoren

Delen

16.09.2021

Publicaties in de kijker

Recent verscheen online het nieuwste nummer van het tijdschrift STORM (Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke Ordening en Milieu). Maar liefst 3 artikels van onze collega’s uit de vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht werden hierin gepubliceerd.

Mr. Jean-Christophe Beyers pende een bijdrage neer over een door de RvVb vernietigde omgevingsvergunning voor een reclamebord. Mr. Floris Sebreghts en mr. Silvie Kerremans lichtten twee can-do’s toe voor meer flexibiliteit in de omgevingstoets. En mr. Joris Geens en mr. Veerle Wanten bogen zich in hun artikel over het concept van bestemmingsneutraliteit.

Lees hier hun volledige bijdragen of bestel het STORM-nummer op de website van uitgeverij Die Keure: