Expertises Sectoren

Delen

22.11.2021

Verdere uniformisering Vlaams handhavingsbeleid

De Vlaamse Regering keurde op de Ministerraad van afgelopen vrijdag 19 november een voorontwerp van decreet tot wijziging van het onroerend erfgoeddecreet goed. Dit decreet betreft een verdere uitwerking van de visienota lokaal onroerend erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering.

Belangrijke aanpassing die wordt voorgesteld, is de verdere uniformisering in het kader van het Vlaamse (bestuurlijk) beboetingsbeleid. Net zoals dit reeds het geval was bij de stedenbouwkundige en milieudossiers, zal ook voor de erfgoeddossiers de gewestelijke entiteit bevoegd worden voor het opleggen van de alternatieve en exclusieve bestuurlijke geldboetes.

Momenteel wordt het decreet voor advies voorgelegd aan de Vlaamse Toezichtscommissie en de SARO.

Raadpleeg hier het voorontwerp.