Expertises Sectoren

Delen

10.12.2020

Vlaams akkoord over de lang aangekondigde betonstop

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement hebben gisteren een politiek akkoord bereikt over hoe in Vlaanderen minder open ruimte aangesneden zou kunnen worden en hoe eigenaars van die gronden daarvoor een correcte vergoeding krijgen zonder de overheidsfinanciën te doen ontsporen.

Wat betekent dit concreet?

    1. Het nieuwe instrumentendecreet bepaalt dat eigenaars van wie de grond in een zone ligt of komt te liggen, waar niet meer gebouwd mag worden, een ruimere vergoeding zullen krijgen.
    2. U als eigenaar meer moet betalen als uw grond in waarde stijgt door een bestemmingswijziging, bv. bij landbouwgrond die omgezet wordt in bouwgrond.
    3. Gemeenten 20 jaar de tijd krijgen om te beslissen wat er met de woonreservegebieden gebeurt zodat eigenaars tegen uiterlijk 2040 duidelijkheid krijgen of er al dan niet op hun grond gebouwd mag worden.

De bouwshift, in de volksmond bekend als de ‘betonstop’, beoogt de verharding in Vlaanderen te doen stoppen en ervoor te zorgen dat een deel van de grond die nu verhard is, weer onthard wordt.

Hebt u vragen over de concrete gevolgen hiervan? Neem dan contact op met onze vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht