Expertises Secteurs

Katrijn Van Bostraeten

associé

Katrijn Van Bostraeten behaalde in 2020 met grote onderscheiding haar master in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze specialiseerde zich in het privaat- en strafrecht. Haar interesse in het verkeers- aansprakelijkheidsrecht kon ze in haar laatste masterjaar verder uitdiepen dankzij het facultatief praktijkcollege “Schade en schadeloosstelling in het kader van verkeersongevallen”.

In september 2021 trad Katrijn Van Bostraeten toe tot de Antwerpse balie en vervoegde ze GSJ advocaten. Ze maakt er sindsdien deel uit van de vakgroep Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Strafrecht. 

Expertises

Groupes de travail

Latest news

21.01.2022
GSJ legt uit: Schade aan een ander

Nieuw jaar, nieuwe reeks "GSJ legt uit"-video's. Johan Bally bijt de spits af met een toelichting over het Cassatiearrest van 17 september 2000 waarin een belangrijk principe wordt uitgesproken, met name het verbod in de regel om vetusteit af te trekken wanneer een beschadigd goed moet hersteld worden met nieuwere onderdelen of in geval van volledige vernieling of onherstelbaar beschadigd voorwerp. Wat betekent dit in de praktijk? En welke uitzonderingen kunnen er zijn?

En savoir plus...