Expertises Secteurs

Share

13.07.2020

Het allereerste Omgevingshandhavingsrapport

Recent presenteerde de afdeling Handhaving, departement Omgeving met trots hun eerste Omgevingshandhavingsrapport. In dit rapport wordt voor het werkingsjaar 2019 een overzicht gegeven van onder meer informatie en cijfers van de ‘omgevingsinspectie’. Hoewel er nog geen eengemaakte en uniforme inspectiedienst bestaat, wordt wel aangegeven dat hier onderzoek naar wordt gedaan. De mogelijkheden om in de toekomst te komen tot een minstens meer geïntegreerde, handhaving tussen de drie materies zijnde ruimte, milieu en erfgoed worden onderzocht.

Mr. Jo Van Lommel gaf alvast een eerste beschouwing van de cijfers en informatie inzake ruimte. Meer informatie vindt u hier.