Expertises Secteurs

Share

29.01.2019

Het sneeuwt, maar wie dient de stoep sneeuwvrij te maken?

Het is zover, de weerberichten voorspellen morgen sneeuw.

Ieder jaar geeft dit aanleiding tot dezelfde vraag bij de bewoners van een appartementsgebouw: wie is verantwoordelijk voor het ruimen van sneeuw op het voetpad? Enkel de bewoner van het gelijkvloerse appartement, alle mede-eigenaars of is het de syndicus? En waar vind je de regels hierover terug?

Het antwoord op die vraag is helaas niet zo eenduidig.

In de meeste steden en gemeenten is de verplichting tot het wegruimen van sneeuw en ijzel terug te vinden in de lokale politiereglementen (raadpleeg hiervoor de website van uw politiezone). Helaas wordt deze verplichting maar al te vaak in algemene bewoordingen opgenomen. De meeste politiereglementen voorzien immers uitsluitend dat iedere bewoner het voetpad voor zijn eigen woning vrij van ijs en sneeuw moet houden. 

Slechts enkele politiereglementen houden rekening met de situatie van appartementsgebouwen.

Deze politiereglementen voorzien dan in een cascade van personen die verantwoordelijk zijn voor het ruimen van sneeuw. Deze sneeuwruimplicht rust eerst op de persoon die belast is met het dagelijks onderhoud van het gebouw (vb. de conciërge of indien contractueel overeengekomen, de syndicus) of de persoon die met het dagelijks onderhoud werd belast in het reglement van mede-eigendom of reglement van inwendige orde. Indien er niets is voorzien, rust de sneeuwruimverplichting op de bewoners van de gelijkvloerse verdieping en bij voorrang op diegenen die aan de straatkant wonen. Indien er geen bewoners zijn op de gelijkvloerse verdieping zijn de bewoners van de eerste verdieping verantwoordelijk, enzovoort. 

Wat als het lokale politiereglement van uw gemeente de sneeuwruimplicht niet concretiseert? Dan dient u het reglement van mede-eigendom of reglement van inwendige orde dat van toepassing is binnen uw appartementsgebouw er op na te lezen. Mogelijks wordt hierin een verantwoordelijke aangeduid voor het ruimen van de sneeuw, bijvoorbeeld de bewoner van het gelijkvloerse appartement, een lid van de raad van mede-eigendom of de syndicus.

Indien er ook in deze reglementen niets werd voorzien, is het aangewezen dat de algemene vergadering van de verenging van mede-eigenaars een concrete regeling uitwerkt en een verantwoordelijke aanduidt.

Waarom is dit nu belangrijk?
Indien een voorbijganger ten val komt omdat de stoep onvoldoende sneeuwvrij werd gemaakt, kan de burgerlijke aansprakelijkheid van de vereniging van mede-eigenaars in het gedrang komen. Het is dan ook aangewezen om binnen de Algemene Vergadering duidelijke afspraken te maken. Dit in de eerste plaats om ongelukken te vermijden. In de tweede plaats echter ook om aansprakelijkheidsdiscussies te vermijden tussen de verschillende individuele mede-eigenaars.  Zoals altijd maken goede buren immers goede vrienden!


Lee Uyttenhove
Merel Huybrechts