Expertises Secteurs

Share

25.10.2022

Omgevingshandhavingsprogramma

Afgelopen vrijdag 21 oktober 2022 legt de Vlaamse Regering, op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, het omgevingshandhavingsprogramma vast. Hiermee is de opvolger voorgesteld van het handhavingsprogramma ruimtelijke ordening en het milieuhandhavingsprogramma dewelke beiden reeds enkele jaren over hun houdbaarheidsdatum zijn. In dit programma worden nieuwe strategische en operationele doelstellingen vastgelegd, dewelke als grondslag zullen dienen voor de omgevingshandhaving de volgende jaren.

Het omgevingshandhavingsprogramma zal bindend zijn voor de gewestelijke actoren en als aanbeveling gelden voor de lokale besturen. De vier opgenomen strategische doelstellingen betreffen:

1) Realiseren goede omgeving voor huidige en toekomstige generaties;

2) Voer handhaving doelgericht, efficiënt en resultaatgericht uit;

3) Versterken van samenwerking en inzetten op transparantie;

4) Monitoring en digitalisering van de omgevingshandhaving.

Vooraleer dit handhavingsprogramma definitief in werking treedt, zal dit nog voor advies worden voorgelegd aan verschillende instanties waaronder de SARO, Minaraad, SERV, VVSG en Vlinter.

Team handhaving van GSJ volgt dit verder voor u op.