Expertises Secteurs

Share

12.06.2020

Omgevingsrecht: zonevreemdheid voor gevorderden

Welke specifieke decretale verbouw- en herbouwmogelijkheden gelden voor constructies in zonevreemde gebieden? Welke afwijkingsregels zijn er bij stabiliteitswerken, beschermde monumenten, recreatief medegebruik of tijdelijk gebruik van gebouwen? En wanneer kan men de “clichering” van gewestplanvoorschriften inroepen?

Het zijn slechts enkele vragen die beantwoord worden tijdens de interactieve webinar “Omgevingsrecht: zonevreemdheid voor gevorderden”.

Op maandag 15 en woensdag 17 juni 2020 zal Mr. Nele Ansoms van GSJ advocaten in een virtuele uiteenzetting focussen op de regels voor zonevreemdheid en de afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften in de VCRO. In slechts twee voormiddagen behandelt zij alle actuele topics van het drastisch gewijzigde Vlaamse omgevingsrecht, zowel juridisch als aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden.

Interesse? Inschrijven kan nog steeds via deze link.