Expertises Secteurs

Share

06.09.2018

Roadshow i.s.m. Bouwunie: Renovatie van appartementen

De open ruimte is schaars. Vlaanderen zoekt heil in kernversterking en kernverdichting, o.m. door groepswoningbouw te promoten: van klassieke appartementen naar alternatieve, collectieve woonvormen, zoals co-housing en zorgwonen.

Met meerderen ‘leven onder één dak’ heeft zo zijn eigen dynamiek. Het vereist regels die de belangen van de private eigenaar of bewoner garanderen, maar tegelijkertijd het gezamenlijk beheer van de gemeenschappelijke delen van het gebouw mogelijk maken.    

Recent heeft de wet van 18 juni 2018 de regels inzake de gedwongen mede-eigendom grondig gewijzigd. 

Mr. Yves Loix en mr. Stephanie Wernaers zullen op 10, 13 en 18 september 2018 spreken op de roadshow 'De renovatie van appartementen' en hierbij een toelichting geven bij de wet van 18 juni 2018 en de inwerkingtreding van deze wet op 1 januari 2019.

Op 3 verschillende locaties in Vlaanderen organiseert Bouwunie een gratis roadshow waarbij op 10 verschillende thema’s wordt ingezoomd. In telkens 30 minuten worden de belangrijkste headlines omtrent de renovatie van appartementen uitgelicht.

De eerste roadshow vindt plaats in Leuven op maandag 10 september vanaf 17 uur. De tweede in Waregem op donderdag 13 september en de laatste op dinsdag 18 september vanaf 17 uur in Antwerpen-Berchem.

De avonden zijn gratis. Vooraf inschrijven is vereist en kan nog steeds op http://www.appartementrenovatie.be/