Expertises Secteurs

Share

12.11.2020

Ruimtelijke beleidsplanning: de do's-and-don'ts

Meer dan twee jaar geleden trad de langverwachte Codextrein in werking, dé juridische grondslag voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Hoewel deze nieuwe figuur van beleidsplannen potentieel heeft, lijkt het erop dat de overgang van structuur naar beleidsplannen nog enige tijd zal aanslepen. Het is dan ook uitkijken naar de eerste praktijkervaringen.

In afwachting van die eerste praktijkervaringen staat het handige boekje “Ruimtelijke beleidsplanning: de do's-and-don'ts“ alvast stil bij de belangrijkste kenmerken van die nieuwe rechtsfiguur. De auteurs, Mr. Floris Sebreghts en Mr. Pieter-Jan Van de Weyer, gaan daarbij in op de verschillende procedures die zowel slaan op de opmaak en de herziening van beleidsplannen als op de opheffing van beleidskaders. Alle belangrijke aspecten belichten ze voor het gewestelijke, provinciale en gemeentelijke niveau.

Het resultaat? Een handig boekje dat alle do's-and-don'ts inzake ruimtelijke beleidsplanning klaar en duidelijk onder de loep neemt. Een meerwaarde voor alle betrokken actoren: besturen, ambtenaren ruimte, studiebureaus, ruimtelijke planners, schepenen ruimte, architecten, ...

Interesse? Bestel het nu via de website van Vanden Broele.