Expertises Sectoren
01.03.2021

Het verlaagde btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw – circulaire gepubliceerd

Wij verwijzen naar onze eerdere nieuwsberichten (cfr. nieuwsbericht aankondiging en nieuwsbericht publicatie wet) over de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6% op sloop en heropbouw over het volledige Belgische grondgebied.

In de praktijk blijkt dat de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6% frequent wordt nagestreefd maar ook dat er zich veel vragen aandienen bij de draagwijdte van deze maatregel.

De FOD Financiën bundelde enkele veel voorkomende vragen reeds in een FAQ-lijst en maakte deze lijst beschikbaar op haar website.

Voor bijkomende verduidelijking bleef het wachten op een circulaire, tot 25 februari 2021.

De FOD Financiën publiceerde de circulaire 2021/C/18 betreffende het tijdelijk verlaagde btw-tarief voor afbraak en heropbouw van woningen in het hele Belgische grondgebied en de levering ervan op Fisconetplus.

De circulaire betreft in essentie een uitbreiding van de eerdere FAQ-lijst met bijkomende vragen en antwoorden.

Wij tillen enkele opvallende elementen uit de circulaire:

  • Draagwijdte van het begrip “afbraak van een gebouw”: de belastingadministratie meldt dat het moet gaan om een volledige sloop en dat in het geval van een bestaand appartementsgebouw de afbraak van een of meer verdiepingen niet wordt aangemerkt als een werk in onroerende staat beoogd door deze maatregel;

  • Paden, perken, tuinen en afsluitingen bij verkoop: de belastingadministratie geeft aan dat in het geval van een verkoop, niet bij aannemingswerken, het deel van de prijs dat betrekking heeft op het aanleggen van paden, perken, tuinen en afsluitingen, die samen met het bijhorend terrein aan het verlaagde btw-tarief worden verkocht, onder het verlaagde tarief valt;

  • Gesplitste aankoop blote eigendom / vruchtgebruik en blote eigendom als verhinderend bezit: een gesplitste aankoop waarbij een partij, bijvoorbeeld de ouders, het vruchtgebruik van een woning verwerven en een andere partij, bijvoorbeeld een kind, de blote eigendom verwerft, komt in de praktijk vaak voor. De belastingadministratie bevestigt dat de aankoop van het vruchtgebruik kan met toepassing van het verlaagde btw-tarief, uiteraard als aan alle voorwaarden is voldaan. De partij die de blote eigendom verwerft moet er zich wel van bewust zijn dat deze blote eigendom betekent dat deze partij zelf wordt uitgesloten van de toepassing van het verlaagde btw-tarief voor een eventuele andere eigen woning;

  • Verduidelijking oppervlaktecriterium: de belastingadministratie gaat uitgebreid in op het oppervlaktecriterium en beschrijft wat moet worden begrepen onder “bewoonbare zolder- en kelderruimtes”. Het betreft ruimtes ontworpen voor huisvesting bijvoorbeeld als leefruimte, slaapruimte of hobbykamer. Hierbij geldt dat de bestemming van de ruimte primeert op de benaming die op de plannen zou worden gebruikt. Eveneens meldt de belastingadministratie dat een ruimte onder een schuin dak volledig in aanmerking wordt genomen als de oppervlakte groter is dan 4m² en de hoogte op minstens één punt meer bedraagt dan 2m.

De circulaire heeft zeker enkele nodige verduidelijkingen gebracht.

Het is echter niet zo dat de circulaire een antwoord biedt op alle issues waarover wij vanuit de praktijk al werden bevraagd.

Indien u met vragen zit over de toepassing van deze maatregel, aarzel niet om contact met ons op te nemen. GSJ advocaten staat voor u klaar.

Auteur: Henk Desmet

Mede-contactpunt: Bart Goossens