Expertises Sectoren

Delen

30.10.2020

Tijdelijke wijziging dienstregeling Hof van Beroep te Antwerpen

De huidige corona omstandigheden nopen het Hof van Beroep in Antwerpen ertoe om hun dienstregeling tijdelijk te herschikken. Het doel van deze herschikking is om het aantal gelijktijdige zittingen in het hof te beperken, zodat afwezigheden van griffiers opgevangen kunnen worden door een nog te creëren piketdienst van griffiers.

Zo worden vanaf 2 november 2020 verschillende kamers samengevoegd zodat zij bediend kunnen worden door éénzelfde griffier. Alle zaken die staan vastgesteld op zittingen van 2 november tot 27 november 2020 worden uitgesteld op erg korte termijn (januari-april 2021), tenzij alle partijen hun akkoord met schriftelijke inberaadname bevestigen.

Deze tijdelijke wijziging van dienstregeling gaat in op 2 november en zal, behoudens verlenging, 4 weken duren.

Raadpleeg hier de beschikking van de Eerste Voorzitter voor meer informatie.