Expertises Sectoren

Delen

29.04.2021

Vernietiging lokale bouwpauze in Halle – Geen bouwstops zonder verordenend kader

De Gouverneur van Vlaams-Brabant vernietigde de lokale bouwpauze in Halle bij besluit van 8 maart 2021, en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 23 april 2021.

De vernietiging gaf aanleiding tot een parlementaire vraag in het Vlaams Parlement aan Minister Demir. De Minister treedt de beslissing van de Gouverneur – en van de Raad van State – bij en verduidelijkt dat een bouwstop of bouwpauze niet louter ingevoerd kan worden via een beslissing van de gemeenteraad. “Een gemeentelijke visie die niet verankerd is in verordenende kaders, kan niet bepalend zijn voor de eventuele bebouwbaarheid van een plek. Een dergelijke visie kan enkel ingezet worden bij de opportuniteitsbeoordeling van een vergunning, door ze mee te nemen als beleidsmatig gewenste ontwikkeling” meent ze.

Voor vragen of onduidelijkheden over deze vernietiging kan u steeds bij onze vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht terecht.