Expertises Secteurs

Share

30.11.2018

Actualia Wegverkeersrecht 29 november 2018

Op donderdag 29 november 2018 vond het seminarie Actualia Wegverkeersrecht plaats in onze kantoren.

De advocaten van de vakgroep Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Strafrecht behandelden een aantal recente en relevante topics, zoals de nieuwe regelgeving m.b.t. het alcoholslot, de gewijzigde regels m.b.t. het meedelen van de identiteit van de bestuurder, de dashcam als bewijsmiddel in verkeerszaken, de nieuw ingevoerde strafrechtelijke aansprakelijkheid van publiekrechtelijke rechtspersonen, de aangepaste recidiveregeling in verkeerszaken, het nieuwe artikel 29ter WAM-wet, e.d.m.

Maar liefst een twintigtal cliënten en partners hebben wij op dit in-house seminarie mogen ontvangen. 

Graag willen wij alle aanwezigen nogmaals bedanken voor hun komst!