Expertises Secteurs

Share

02.02.2023

Forse stijging wettelijke intrestvoet en intrestvoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties

Inzake intrest maken we het onderscheid tussen de ‘wettelijke rentevoet’ en de ‘wettelijke rentevoet bij handelstransacties’. De gewone wettelijke rentevoet geldt in burgerlijke en handelszaken. In handelszaken tussen ondernemingen daarentegen geldt een hogere ‘wettelijke rentevoet bij handelstransacties’, dit ter bestrijding van de betalingsachterstand in het handelsverkeer.

De Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën heeft de nieuwe rentevoeten die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2023 nu gepubliceerd op zijn website. De ‘gewone’ wettelijke intrestvoet voor 2023 werd vastgesteld op 5,25% en de intrestvoet bij handelstransacties voor het eerste semester van 2023 op 10,50%.

Het gaat dus om een substantiële stijging ten opzichte van vorige jaren. De wettelijke intrestvoet bedroeg in 2022 slechts 1,50%, de intrestvoet geldend in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties lag al sedert het tweede semester van 2016 vast op 8%.

Veel meer dan de afgelopen jaren wordt de intrest bijgevolg opnieuw een gegeven waar terdege rekening mee zal moet worden gehouden bij de afhandeling van schadegevallen. Inzake schade voortspruitend uit onrechtmatige daad kennen rechtbanken ‘vergoedende intrest’ toe. Alhoewel niet verplicht, betreft dit in veruit het merendeel der gevallen de wettelijke rentevoet. Uiteraard actualiseren wij onze vorderingen.