Expertises Secteurs

Share

13.11.2018

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Met de wet van 22 juli 2018 kreeg het huwelijksvermogensrecht meer dan veertig jaar na de laatste grote hervorming van 1976 een grondige opfrisbeurt. Zowel het wettelijk stelsel als het stelsel van scheiding van goederen vertoonden onvolkomenheden dewelke aanleiding gegeven hebben tot een omvangrijke rechtspraak en uiteenlopende rechtspraktijk. Daarenboven is maatschappijcontext sterk veranderd: vele koppels huwen vaak op latere leeftijd of hertrouwen en wensen een aangepaste regeling voor het vermogen dat ze voordien hebben opgebouwd.

Dit alles gaf aanleiding tot de grondige hervormingsoefening om het huwelijksvermogensrecht moderner, transparanter en rechtvaardiger te maken, weliswaar met behoud van de solidariteit tussen de verschillende gezinsleden en de ondersteuning van kwetsbare personen.

Drie hoofddoelstellingen staan in de hervorming centraal:

  • een verfijning van de regels van het wettelijk stelsel;
  • een betere wettelijke omkadering van het stelsel van scheiding van goederen en van de bedingen die echtgenoten daaraan kunnen toevoegen, met onder andere de invoering van het stelsel van scheiding van goederen met verrekenbeding;
  • een zoektocht naar een nieuw evenwicht ten aanzien van de positie van de langstlevende echtgenoot in het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht.

De heer Servais Verherstraeten, voorzitter CD&V Kamerfractie en advocaat, zal tijdens de studieavond van de Kempische Verzekeringskring, de belangrijke wijzigingen verduidelijken en waar nodig het belang duiden voor de verzekeringspraktijk. Tot slot blikt de heer Verherstraeten vooruit naar de plannen om het wettelijk samenwoningsrecht te moderniseren.

De studieavond vindt plaats op dinsdag 4 december 2018 in Den Eyck in Kasterlee en vangt aan om 18:30 uur.

Inschrijven kan via deze link.