Expertises Secteurs

Share

17.02.2022

Internationale kinderontvoering

Wordt u als ouder geconfronteerd met een internationale kinderontvoering? Ook hiervoor kan u terecht bij de advocaten-bemiddelaars en advocaten van de vakgroep personen- en familierecht en familiaal vermogensrecht.

Een internationale kinderontvoering doet zich voor wanneer een kind door toedoen van de andere ouder niet terugkeert naar zijn gewone verblijfplaats en in een andere Staat verblijft. 

In deze emotionele aangelegenheid ondersteunen wij u en staan wij u bij met de uiteindelijke bedoeling om uw kind zo spoedig als mogelijk naar België te laten terugkeren.

Uw kind heeft hier zijn of haar thuisbasis, gaat hier naar school, heeft hier vrienden, zijn of haar ganse leven speelt zich in België af. Het is dan ook in het belang van het kind om het zo snel als mogelijk terug naar België te doen keren.

Op een eerste bespreking luisteren wij naar uw verhaal en nemen wij u mee doorheen de stappen die genomen zullen moeten worden.

Een verzoek tot terugkeer van het kind zal worden voorgelegd aan de bevoegde autoriteiten van de Staat waar het kind zich op dat moment daadwerkelijk bevindt. Onze advocaten beschikken over contacten in het buitenland die waar nodig bijstand kunnen bieden bij de terugkeer.

Indien mogelijk trachten wij het dispuut op te lossen via minnelijke weg. Blijkt de andere ouder evenwel geen minnelijke regeling genegen te zijn, dan starten wij een gerechtelijke procedure op. Wij staan u (onder meer) bij met betrekking tot de regelingen over het ouderlijk gezag, de omgangsregeling, de onderhoudsbijdrage, de buitengewone kosten, het groeipakket en de sociale en fiscale voordelen. Ook volgen wij mee het contact met de betrokken politiediensten op.

Mr. Vergauwen en mr. Lambersy hebben met betrekking tot deze materie een uitgebreide (juridisch-technische) bijdrage gepubliceerd in het handboek familieprocesrecht* met als titel “De rechtspleging inzake internationale kinderontvoering door een ouder”.

Bij vragen over internationale kinderontvoering kan u dan ook steeds terecht bij onze collega’s van de vakgroep personen-en familierecht en familiaal vermogensrecht. 

 

 

* C. VERGAUWEN en B. LAMBERSY, “De rechtspleging inzake internationale kinderontvoering door een ouder” in P. SENAEVE (ed.), Handboek Familieprocesrecht, Mechelen, Kluwer, 2020, 1025-1051.