Expertises Secteurs

Share

02.07.2018

Omgevingsrecht geannoteerd 2018

Op 26 juni 2018 verscheen het nieuwe Wetboek Omgevingsrecht, een wetboek met de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de belangrijkste omgevingswetgeving van het Vlaamse Gewest.

Samen met het redactieteam van de eerdere wetboeken Milieurecht en Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw staken onze experten in het Omgevingsrecht, Yves Loix, Nele Ansoms, Joris Geens en Jo Van Lommel de koppen bij elkaar om beide wetboeken te integreren in één omvattend boek.

De focus van dit boek ligt op de relevante decreten en wetten. Zo gaat het onder meer om het Omgevingsvergunningsdecreet, de VCRO, het bodemdecreet, de Milieustakingswet, …

Bent u bedrijvig in het omgevingsrecht? Dan is dit geannoteerd Wetboek hét werkinstrument bij uitstek!

Bestel het via die Keure via deze link