Expertises Secteurs

Share

17.05.2018

Update tienjarige aansprakelijkheid bouw - Seminarie Vanbreda & GSJ advocaten


Vanaf 1 juli 2018 verplicht de Wet Peeters alle aannemers, architecten en andere bouwactoren (zoals studiebureaus) om bij het bouwen of verbouwen van een gebouw bestemd voor bewoning een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

De impact van die nieuwe regelgeving op de bouwsector is bijzonder groot:

  • Wat houdt de wet en de nieuwe verplichting in?
  • Wat en wie wordt er verzekerd?
  • Wat zal dat kosten en wie zal dat betalen? 

Deze en andere vragen lichten we graag toe tijdens onze Update Tienjarige Aansprakelijkheid Bouw op maandag 14 mei in de Vanbreda Building in Antwerpen.

We zijn fier dit seminarie te mogen geven in samenwerking met verzekeringsmakelaar Vanbreda.

Eli Hemelaer, bouwexpert bij Vanbreda Risk & Benefits, geeft een stand van zaken van de verschillende oplossingen die de verzekeraars aanbieden.

Onze specialist aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, Mr. Gert Geerts, zal u wegwijs maken in deze nieuwe wettelijk verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering en haar repercussies op het bouwverzekeringslandschap.

Inschrijven voor dit seminarie kan door een mail te sturen naar seminars@vanbreda.be met vermelding van uw naam en functie. Een collega die interesse heeft om samen met u dit seminarie bij te wonen of die u vervangt indien u zelf verhinderd bent, is uiteraard ook welkom.

Wij hopen u van harte te mogen begroeten op 14 mei in de Vanbreda Building.