Expertises Secteurs

Share

20.11.2018

Verzamelbesluit Ruimtelijke Ordening

Op 22 november 2018 treedt het verzamelbesluit Ruimtelijke Ordening in werking.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september werd op 12 november 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Via deze link vindt u meer informatie omtrent de inhoud ervan.