Expertises Secteurs

Share

21.09.2016

Zijn elektrische fietsen motorvoertuigen en bent u bijgevolg verplicht een verzekering aan te gaan?

Vanaf 1 oktober 2016 brengt de wetgever duidelijkheid omtrent het juridisch statuut van de elektrische fiets, middels het K.B. van 21 juli 2016 tot wijziging van zowel de Wegcode als de regelgeving betreffende het rijbewijs.

De wetgever segmenteert de elektrische fiets in drie categorieën. De eerste categorie is de elektrische fiets die trapondersteuning biedt tot 25 km/u én waarvan het vermogen minder dan 250W bedraagt. Onder de tweede categorie behoren de elektrische fietsen die trapondersteuning bieden tot 25 km/u én waarvan het vermogen tussen de 250W en 1kW bedraagt.  De elektrische fietsen die een snelheid kunnen halen tussen 25 en 45 km/u behoren, tot slot, tot de derde categorie.

De eerste categorie, de zgn. “fiets met elektrische hulpmotor”, wordt gekwalificeerd als een fiets. Voor de houders van dergelijke elektrische fietsen verandert dus niets.

Wat de tweede categorie betreft, de zgn. “gemotoriseerde rijwielen”, stelt de wetgever een minimumleeftijd in van 16 jaar. Een helm en een rijbewijs zijn niet verplicht, net zo min als een kentekenplaat. Een (voertuigen)verzekering is enkel verplicht als de motor autonoom kan werken. Als de motor daarentegen slechts werkt wanneer er “getrapt” wordt, is een (voertuigen)verzekering niet verplicht.

De derde categorie, de zgn. “speed pedelec”, kwalificeert de wetgever als een bromfiets. Deze speed pedelecs vormen een aparte categorie binnen de bromfietsen, naast de klassen A en B. Ook voor deze categorie stelt de wetgever een minimumleeftijd in van 16 jaar. Een helm is verplicht, een fietshelm volstaat op voorwaarde dat deze bescherming biedt aan de slapen en het achterhoofd. Ook een rijbewijs is verplicht, een rijbewijs AM volstaat. Voorts is ook een kentekenplaat verplicht. Tot slot, is net zoals bij de tweede categorie, een motorrijtuigenverzekering slechts verplicht wanneer de motor autonoom kan werken.

Wat de verkeersregels betreft dienen de bestuurders van een speed pedelec zich te houden aan degene die gelden voor de bestuurders van een bromfiets klasse B. In de nabije toekomst zal de wetgever nieuwe verkeersborden introduceren, verkeersborden die uitsluitend gelden voor de speed pedelec-bestuurder.