Expertises Sectoren

Delen

23.04.2019

Doorstaat uw architectenvennootschap de sprong van Geens?

Donderdag 28 februari 2019 werd in het parlement het nieuwe vennootschapsrecht gestemd. Een wijziging die zowel voor nieuwe als bestaande architectenvennootschappen een grote impact heeft. Zo verdwijnen meerdere vennootschapsvormen en worden verschillen tussen burgerlijke en handelsvennootschappen weggewerkt.

Tijdens vier NAV memo’s in de afgelopen weken lichtten Mr. Bart Goossens, Mr. Bart Jacqmain en enkele adviseurs van SBB de voornaamste wijzigingen binnen de verschillende wetgevingen toe die voor een architectenvennootschap van betekenis zijn.

Bart Goossens nam tijdens deze sessies het nieuwe ondernemingsrecht en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voor zijn rekening. Hij schonk bijzondere aandacht aan de impact ervan op bestaande vennootschappen, kaartte de problematiek van maatschappen en andere tijdelijke vennootschappen aan en besprak de interactie met de zgn. Laruelle vennootschap.

Finaal werd de nieuwe insolventiewet onder loep genomen door Mr. Bart Jacqmain. Deze wet moderniseert insolventieprocedures, definities en rechtshandhavingsbepalingen. Hij lichtte daarnaast de aansprakelijkheidsfacetten toe.

We blikken terug op vier succesvolle studieavonden in samenwerking met Netwerk Architecten Vlaanderen, waarop onze twee ondernemingsexperten tal van architecten mochten toespreken.