Expertises Sectoren

Delen

09.09.2020

Publicatie in de kijker: Praktijkgids 2020 “De omgevingsvergunning”

Recent verscheen de herwerkte editie van de praktijkgids “de omgevingsvergunning” waarin omgevingsdeskundigen Mr. Joris Geens en Mr. Olivier Verhulst, samen met medeauteur Thomas Sterckx, een praktisch overzicht bieden van de verschillende procedurestappen in het recent vernieuwde omgevingsrecht.

Het boek is grondig aangepast aan de nieuwe regelgeving en rechtspraak, zo werd o.a. de nieuwe regelgeving van het Gemeentewegendecreet volledig geïntegreerd.

Interesse? Bestel het boek via Die Keure.