Expertises Secteurs

Share

28.03.2022

BS 28/03 – Ministerieel besluit model tot aanvraagformulier en herstelattest inzake ruimtelijke ordening

Vandaag, 28 maart 2022, verscheen in het Belgisch Staatsblad het ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid over de vaststelling van een modelaanvraagformulier en een herstelattest inzake ruimtelijke ordening.

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Zuhal Demir, stelde het formulier vast en bepaalde de vorm van het attest zoals bepaald in het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening van 9 februari 2018.

Klik hier voor meer informatie omtrent de inhoud van het ministerieel besluit.