Expertises Secteurs

Share

27.10.2021

Actualia Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

Op dinsdag 26 oktober 2021 vond het seminarie Actualia Aansprakelijkheid- en Verzekeringsrecht plaats in onze kantoren.

Onze advocaten van de vakgroep Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Strafrecht deelden hun inzichten rond een aantal recente, relevante topics met een twintigtal cliënten uit de verzekeringssector.

Stonden op het programma:

  • de vele – bij wijlen ronduit kafkaiaanse – praktische problemen bij de verplichting om ‘de identiteit van de bestuurder die de verkeersovertreding begaan heeft mee te delen’,
  • het al even problematische ‘bevel tot betaling’,
  • het recente voor de dagdagelijkse praktijk uiterst relevante arrest van het Hof van Cassatie inzake de aftrek wegens vetusteit
  • het feit dat hetzelfde Hof van Cassatie het de feitenrechter almaar moeilijker maakt om blijvende menselijke schade forfaitair te vergoeden.

Bij wijze van slot verraste mr. Koen De Bruyne ons nog op een paar echte goocheltrucs!

Mede dankzij de inbreng van onze gasten werd het een hoogst interessant gebeuren waar ook wij weer een stuk wijzer van werden. Hartelijk dank aan alle aanwezigen!