Expertises Secteurs

Share

18.04.2020

Geen verlenging coronamaatregel voor termijnen uit het omgevingsvergunningsdecreet en ruimtelijke planprocessen

Vrijdag 17 april 2020 kwam er van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir verlossend nieuws: er komt geen bijkomende verlenging van de behandelingstermijnen en lopende openbare onderzoeken die eerder omwille van de COVID-19-maatregelen waren opgeschort kunnen verdergezet worden na 24 april 2020. Ook nieuwe openbare onderzoeken kunnen vanaf dan worden opgestart.

De lokalen besturen geven aan voldoende operationeel te zijn om verder te werken en zijn geen vragende partij voor een extra verlenging. Voornamelijk de lokale besturen, verschillende particulieren, investeerders, de advocaten omgevingsrecht, het Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV), de projectontwikkelaars maar ook de bouwsector juichen deze beslissing toe. Minister Demir motiveert dat een vlotte vergunningverlening broodnodig is voor de economische heropstart van de sector.

Voor vragen of meer informatie kan u zich steeds wenden tot onze vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht.