Expertises Secteurs

Share

11.08.2020

LWAG – kijken mag, aankomen … ook!

Ongeveer een derde van het agrarisch gebied in Vlaanderen is landschappelijk waardevol en bezit dus een zekere esthetische waarde. Tot zover het goede nieuws. Schaduwzijde is immers dat onduidelijk is onder welke omstandigheden nog gebouwd kan worden in deze bestemmingszone. Bebouwing mag geen afbreuk doen aan de schoonheidswaarde van het landschap.

Toegegeven, de motivering door de overheid laat hier nog te vaak te wensen over. Tegelijkertijd lijkt de rechtspraak de lat soms dermate hoog te leggen, dat de vraag past of er überhaupt nog wel iemand over kan. Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (LWAG) lijkt de facto dan ook vaak uit te draaien op bouwvrij gebied.

De standstill in LWAG was ook de decreetgever een doorn in het oog. Een van de doelstellingen van de Codextrein van 8 december 2017 was dan ook om de realiteit beter te laten aansluiten bij de initiële bedoeling die er, aldus de decreetgever, nooit heeft in bestaan om van landschappelijk waardevol gebied bouwvrij gebied te maken. Het nieuwe artikel 5.7.1 VCRO, dat aangaf hoe de overdruk landschappelijk waardevol gebied juist moest worden toegepast, sneuvelde echter inmiddels in een procedure bij het Grondwettelijk Hof.

Hoe moet het nu verder? Floris Sebreghts en Pieter-Jan Van de Weyer buigen zich over deze problematiek in het nieuwste nummer van STORM.