Expertises Secteurs

Share

30.09.2021

Vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant

Op 28 september 2021 werd het ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De provincie Vlaams-Brabant is na Limburg en Antwerpen de derde van de vijf provincies waarvan de inventaris van het bouwkundig erfgoed volgens de nieuwe procedures in het Onroerenderfgoeddecreet is vastgesteld.

Aan dat ministerieel besluit ging een grootschalig openbaar onderzoek vooraf. Tijdens het openbaar onderzoek werden 194 bezwaarschriften ingediend. De behandeling van de bezwaren gaf aanleiding tot de volgende aanpassingen:

    • 28 gebouwen of constructies werden bijkomend uit het vaststellingsdossier geschrapt, omdat bleek dat deze gesloopt of ingrijpend verbouwd waren;
    • 27 gebouwen of constructies kregen een aangepaste afbakening op het plan;
    • 35 gebouwen of constructies werden vastgesteld met aangepaste erfgoedkenmerken;
    • 42 gebouwen of constructies werden vastgesteld met een aangepaste beschrijving;
    • 21 gebouwen of constructies werden vastgesteld met een aangepaste benaming.

Op de besluitendatabank kan het volledig dossier worden geraadpleegd. Naast het ministerieel besluit kan u daar het digitale plan met alle vastgestelde aanduidingsobjecten, de lijsten met erfgoed dat niet langer is vastgesteld alsook de behandeling van het advies van de Vlaamse Commissie voor Onroerend Erfgoed en van de bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek werden ingediend, raadplegen.

De rechtsgevolgen van het ministerieel besluit gaan van kracht op 8 oktober 2021.

Het ministerieel besluit kan worden aangevochten bij de Raad van State binnen een termijn van 60 dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Voor vragen hieromtrent of over de concrete impact op uw eigendom kan u terecht bij de leden van de vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht.