SECTOR

Haven en industrie

Antwerpen is een belangrijke zeehaven, diep landinwaarts gelegen en toch voorzien op grote diepzeeschepen. Grote aantallen goederen, al dan niet in containers, komen er toe en vertrekken er, van en naar alle uithoeken van de wereld. Via het spoor, de binnenwateren of over de weg wordt alles toe- en weggevoerd. GSJ kent de verschillende actoren, de afzenders en de bestemmelingen, de vervoersondernemingen, de expediteurs, de scheepsagenten, en heeft de expertise in huis om hen bij te staan en desnoods hun belangen te verdedigen bij conflicten.

GERELATEERDE EXPERTISES BINNEN DE SECTOR

Haven en industrie


50 teamleden


Gerelateerde berichten